A F4STER – Future 4 Sustainable Transport and Energy Research Institute Zártkörűen Működő Társaság 2020-ban alakult azzal a céllal, hogy a mobilitással és energetikával kapcsolatos kutatás-fejlesztési tevékenysége révén komplex, interdiszciplináris válaszokat kínáljon a globális kihívást jelentő környezeti és gazdasági fenntarthatóság kérdéseire.

A fenntarthatóságot érintő kérdések egyik fontos eleme az európai villamos-energia szektor jelenleg zajló átalakulása, mely a megújuló energiaforrások részarányának növekedésében, az európai villamosenergia-hálózatok összekapcsolásában, valamint a fenntarthatóság irányába mutató uniós direktívák elfogadásában is megnyilvánul. A cég alapítói jelentős szakmai tapasztalattal rendelkeznek olyan átfogó európai projektet kidolgozásában és megvalósításában, amelyek egyrészt elősegítik a határokon átnyúló villamosenergia-hálózatok összeköttetéseinek fejlesztését és a megújuló energián alapuló megoldások integrálását, másrészt a fenntarthatóság fontos feltételeként a jelenleg rendelkezésre álló távvezetéki kapacitás bővítését, valamint a piaci folyamatok szorosabb összekapcsolása révén a rugalmasabb villamosenergia-szállítást.

Az erőforráshatékony és reziliens gazdasági és társadalmi modellek kiépítésére az energetika szektor és a közlekedési ágazatok együttes innovációja révén kerülhet sor. A F4STER – Future 4 Zrt. ennek érdekében olyan kutatási és innovációs projekteket is igyekszik előmozdítani, amelyek a kibocsátáscsökkentésen túl a mobilitási minták és felhasználói magatartás változásait vizsgálva a fenntartható városi mobilitást állítják középpontba.

Cégünk tevékenységét az érintett ágazatokban szerzett kiterjedt nemzetközi kapcsolatai révén valósítja meg, mely magában foglal számos európai kutatószervezetet, labort, egyetemet, elosztóhálózat üzemeltetőt, átvételi rendszerirányítót, tömegközlekedési szervezetet, valamint magánvállalatot.