A létesítendő maximum 30 MVA kapacitású naperőmű hálózatra kapcsolódásának hálózatvizsgálata
Az elvégzett vizsgálatok a kiserőmű létesítéséhez kapcsolódóan készülő Megvalósíthatósági Tanulmányhoz szükséges teljesítmény-áramlás és feszültség-eloszlási számítások. A vizsgálatokat egy normál üzemállapotban és egy feltételezett gyengített üzemállapotban is elvégzésre kerül, melyhez a számított mögöttes zárlati adatok is szükséges van.


Az átviteli hálózat veszteség előrejelzésének pontosítására vonatkozó kutatási elemzés és kapcsolódó dokumentumok elkészítése
Az elkészült Műszaki specifikáció szakmai tartalma szerint az átviteli hálózat veszteségeinek napi előrejelzésére szolgáló módszertan áttekintése, hibáinak feltárása, javaslattétel a jelenleginél jobban teljesítő módszertanra.


Mesterséges Inercia Projekt Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány és Rendszerterv elkészítése
Olyan új szabályozástechnikai megoldás fejlesztése, mely alkalmas a szinkrongenerátorokra jellemző elektromechanikus viselkedés emulálására teljesítményelektronikai átalakítókon. Olyan akkumulátoros energiatároló prototípus fejlesztése, mely kis méretben (10–100 kW) gyakorlatban is tesztelhetővé teszi a kifejlesztett szabályozástechnikai megoldást. Terepi tesztmérések megvalósítása a szinkron járó villamosenergia-rendszerhez kapcsolva. Laboratóriumi mérések megvalósítása, Hardware In the Loop (HIL) technológia alkalmazása a teljes körű elemzéshez, skálázáshoz, valamint a működés kiértékelése és javaslattétel a mesterséges inercia megoldások gyakorlati alkalmazhatóságára, skálázhatóságára a kísérleti vizsgálatok alapján.


Dinamikus távvezeték terhelhetőség (DLR) számítás kiterjesztése a Távvezeték dinamikus terhelhetőség ITM pályázathoz Soroksár-Felsőbabád NAF vonalakra
A dinamikus távvezeték terhelhetőség alapkoncepcióján túlmutatva, a külső szakértő által megvalósított kiterjesztésnek olyan műszaki tartalommal kell bírnia, amely a komplex távvezeték-menedzsment alrendszereinek funkcionalitását az egész távvezeték nyomvonalát reprezentálóan valósítja meg. A kiterjesztett DLR modellt MATLAB matematikai szoftvercsomag segítségével kell implementálni, amely a központi adatbázissal közvetlen kapcsolatban képes a valós-idejű adatfeldolgozásra és az eredmények letárolására az MS SQL adatbázisban.


Dinamikus távvezeték terhelhetőség (DLR) számítás kiterjesztése a Távvezeték dinamikus terhelhetőség ITM pályázathoz Detk-Gyöngyöshalász NAF vonalakra
A dinamikus távvezeték terhelhetőség alapkoncepcióján túlmutatva, a külső szakértő által megvalósított kiterjesztésnek olyan műszaki tartalommal kell bírnia, amely a komplex távvezeték-menedzsment alrendszereinek funkcionalitását az egész távvezeték nyomvonalát reprezentálóan valósítja meg. A kiterjesztett DLR modellt MATLAB matematikai szoftvercsomag segítségével kell implementálni, amely a központi adatbázissal közvetlen kapcsolatban képes a valós-idejű adatfeldolgozásra és az eredmények letárolására az MS SQL adatbázisban.


Az Aquincumi híd és kapcsolódó közlekedési hálózat részletes megvalósíthatósági tanulmányterv készítése
A híd tervezéséhez az Újpest vasúti hídtól északra új dunai átkelő tervezendő. Változatok kidolgozása szükséges a híd típusára, a felszerkezet típusára, keresztmetszeti kialakítására vonatkozóan.
A kapcsolódó közlekedési hálózat tervezéséhez a tervezési területen belül változatok kidolgozása szükséges a kapcsolódó közlekedési hálózat nyomvonalára, ide értve a mikromobilitási és közúti kapcsolatokat.


Flex.On Termelőszabályozás Tanulmány
Tanulmány elkészítése, melynek célja egyrészt az elosztóhálózatra csatlakozó időjárás függő termelők szabályzási célú bevonására vonatkozó nemzetközi jó gyakorlatok vizsgálat és technikai megvalósítások kategorizálása. Másrészt a hazai hálózati adottságok mellett a különböző szabályzási megoldások a hálózatra gyakorolt hatásának vizsgálata.


Tanulmány – Hálózattervezési irányelvben meghatározott feszültségszabályozási lehetőségek és megengedett feszültségesések felülvizsgálata az elosztott energiatermelés következtében
A tanulmány célja a KIF hálózatra csatlakozó felhasználók részére szabványos/garantált szolgáltatás által megengedett feszültségtűréssáv biztosítására alkalmas hálózattervezési/hálózatfejlesztési/hálózatüzemeltetési javaslatok meghatározása. A vizsgálat keretében figyelembe kell venni az elosztóhálózaton üzemelő NAF/KÖF transzformátorok fokozatszámát, szabályozási tartományát, valamint az automatikus feszültségszabályozás holtsávját, a hálózaton alkalmazott KÖF/KIF transzformátorok feszültségáttételét, csapolási tartományát, csapolási fokozatait, a KÖF és KIF hálózaton valamint a fogyasztói csatlakozóvezetéken és méretlen hálózaton megengedhető feszültségesés értékét, a jellegzetes mindennapszaki-, időszakos-, idényjellegű, egy zónaidős-, napelemes termelési profilokat, a KÖF és KIF hálózat jellegzetes topológiáját, a KIF hálózati aszimmetria hatásait.


Mátra Life projekt PV erőműhöz kapcsolódó energiatároló alprojekt – C4.2 – Tiszta energia tárolása prototípus akció- energiapiacipiaci környezeti elemzése
A tanulmány keretében magas szinten kerül vizsgálatra a Li-on villamosenergia-tárolási technológia és PV együttműködés lehetősége. A tanulmány kitér a két rendszer (PV + tároló) együttműködésének indokoltságára, figyelembe véve a nemzeti energiastratégiai célokat, valamint a Life program kereteit, a dekarbonizációs stratégiákba való illeszkedését, illetve a távlati hasznosíthatóság, replikálhatóság elvárásait. Sor kerül a magyarországi energiapolitika által meghatározott PV célszámok teljesülésével kapcsolatos kockázatok azonosítására, a villamosenergia-rendszer üzemeltetésében várható változások azonosítására, ezek összevetésére az energiatárolásra vonatkozó célkitűzésekkel, a szinergiák azonosítására. Az energiatároló telepítésére és működtetésére többszempontú elemzés alapján készül javaslat.